Spring naar inhoud

Salarisadministratie:

Salarisadministratie

Loonstroken voor de werknemers, aangiften loonbelasting, aanmelding werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc.
Periodieke salarisverwerking.
Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief, aangifte loonbelasting
Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst,
ziekenfondsen en andere instanties.
Controle gedurende het jaar van de voorschotnota van de
uitvoeringsinstelling.
Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.
Proforma loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer.