Spring naar inhoud

Administratie:Administratie:

De boekhouding, opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapportage
Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.
Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.
Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.

Boekhoudingskantoor LRC Wormerveer 

LRC-administratie
Lrc Administratie Wormerveer

Het administratiekantoor LRC Administratie is opgericht in 1993 en heeft tot doel de midden en kleine ondernemer zo veel mogelijk te ontlasten van de papieren rompslomp welke door de overheid is opgelegd.
Wij verstaan onder midden en kleine ondernemers: eenmanszaken, vennootschappen onder firma, BV ’s en kleine fiscale eenheden.

De basis van de door ons geadministreerde boekhouding is gebaseerd op het verrichten van de aangifte omzetbelasting, het verlonen van de salarissen van personeel met daarbij de aangifte loonheffing, het opstellen van de jaarcijfers voor de fiscale winstaangifte en het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting eventueel gecombineerd met uw partner.
Inzake BV ’s en fiscale eenheden hebben wij de ondersteuning van een juridisch fiscaal kantoor De Monchy waarmee wij gedeeltelijk samenwerken.
Wij hanteren vaste maandprijzen voor de verwerking van uw boekhouding, het verzorgen van de aangifte omzetbelasting en het verlonen van de salarissen inclusief de aangifte loonheffing.
De jaarcijfers ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting (onderdeel winst uit onderneming) worden apart in rekening gebracht tegen een vooraf overeengekomen bedrag.
De aangifte vennootschapsbelasting en het deponeren van de publicatiestukken bij de KvK worden rechtstreeks door het belastingadvieskantoor bij u in rekening gebracht.

Tevens assisteren wij u bij het maken van bezwaar (en eventueel beroep) tegen door de Belastingdienst opgelegde aanslagen en andere beschikkingen. Hiervoor rekenen wij ons uurtarief.
LRC administratie
L.E. van Beugen