Spring naar inhoud

Administratie:

Administratie:Administratie:

De boekhouding, opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapportage
Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.
Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.
Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.